[TE] Ohayashi Hina

posted on 15 Aug 2016 15:56 by chouxcreamll

 

 

 

 

รูปเต็มตัว : Click

สกุล - ชื่อ : โอฮายาชิ ฮินะ

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

ชั้นปี / อายุ : ชั้นปี 2 อายุ 16ปี

นิสัย :

-ยิ้มง่าย ถ้าเป็นเรื่องที่ชอบจะพูดเก่งเป็นพิเศษ

-มีความพยายามสูง

-เปิ่นนิดหน่อยกับบางเรื่อง

-แสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ แต่ก็จะหาทางแสดงออกด้วยการกระทำแทน

 

ส่วนสูง / น้ำหนัก : 157/45

อาชีพ : นักเรียน

โรงเรียน :คิราเมคิ

บล็อก (exteen) : http://chouxcreamll.exteen.com

 

 

 

edit @ 15 Aug 2016 15:58:06 by chouxcream.